Showing posts with label ഇന്റർനെറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ പകർപ്പവകാശവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ...!. Show all posts
Showing posts with label ഇന്റർനെറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ പകർപ്പവകാശവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ...!. Show all posts

Tuesday 31 July 2018

പകർപ്പാവകാശം മുതൽ 'മീശ'യുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്യം വരെ ... ! / Pakarppavakaasham Muthal ' Meesha'yute Aavishkaara swathanthryam Vare ... !

ഈയിടെ ഇന്റർനെറ്റ് എഴുത്തുകളുടെ പകർപ്പാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ മിത്രം നിരക്ഷരനായ മനോജ് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ - ഒരു കൂട്ടം സൈബർ എഴുത്തുകാർ, അവരുടെ തട്ടകങ്ങളിലെ കൃതികളിൽ നിന്നും ,പല  ഭാഗങ്ങളും പകർത്തിയെടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയ എഴുത്തുകാരനും , ആയത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പുസ്തകമാക്കിയ പ്രസാധകർക്കും എതിരെ ഒരു 'ബെഞ്ച് മാർക്ക് 'വിധി സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ കാര്യം ഏവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ  .
ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയതായുള്ള  'ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ നിയമ'ങ്ങൾ അങ്ങിനെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം , ഈ കേസിലെ പ്രതികളൊക്കെ ചുമ്മാ ഇതിനെ പുച്‌ഛിച്ചു തള്ളുന്നത് . 
ഈ വേറിട്ട കേസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നീക്കങ്ങളും ,വഴിത്തിരിവുകളും ഇവിടെ നിരക്ഷരൻ ബ്ലോഗ്ഗിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്  ...

ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലും ,യൂറോപ്പ്യൻ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങളിലും 'ഓൺ- ലൈൻ' മാധ്യമങ്ങളിലെ ഏത് 'പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ' ചെയ്യുന്ന എന്ത് /ഏത് വർക്കുകൾ വരെ ഓട്ടോമറ്റിക്കായി 'കോപ്പി റൈറ് 'നിയമത്തിൽ പെടുന്നതാണ്...
Copyright is an abstract notion for many of us. It is unclear whether
it requires registration or not, what the © stands for, how much it costs and what it protects. So, here’s a simple and brief overview of what copyright is. Copyright rests automatically on any work, as long as you created it and it canbe considered original.
Automatically?
Yes! Copyright does not require a registration, payment
or any other formality. It applies automatically to your work once it’s completed.
In the UK and the EU, the © sign is not required, but can be useful to signal that
you are aware of your copyright and will enforce it.
 Any work?
This can be a book, article, blogpost or any other text; a song or melody
you create; a video or film you made; a public performance of theatre or dance; software
code you’ve developed; photographs you’ve taken; logos you’ve drawn; and works of art
such as paintings and sculptures.
Original?
This does not mean you need to be the first ever to create something like it.
It refers to the skill, effort or labour you’ve put into creating it, the creative decisions
you made along the way. For this reason, it is not possible to obtain a copyright on a colour,
name or word (you can look at trade marks for that).
ഇതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ
ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ നിയമങ്ങളും ഇവിടെ നോക്കാം .

ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലെ കടമുറി വാങ്ങിയിട്ടൊ , വാടകക്കൊ എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ , ആ കച്ചവടക്കാരനാണ് നിയമപരമായി മൂലധനവും , ലാഭവും , നഷ്ട്ടവുമൊക്കെ സാദ്ധ്യമാകുന്നത് .
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു ' സൈബർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമി'ൽ നിന്നും ഒരു 'ഡൊമെയ്ൻ ' വാങ്ങിയൊ , പാട്ടത്തിനെടുത്തൊ ഒരു 'വെബ് സൈറ്റ് ' തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കിട്ടുന്ന നിയമ പരിരക്ഷ ...!
സമീപ ഭാവിയിലെ എഴുത്തും , വായനയും ഭൂരിഭാഗവും ഇനി നടക്കുവാൻ പോകുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ' തട്ടകങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം , പകർപ്പവകാശം, പൈറസി ,വിശ്വാസ ലംഘനം മുതൽ സംഗതികളെ കുറിച്ചെല്ലാം  ഇന്നുള്ള ഓരോ സൈബർ എഴുത്തുകാരും ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതാണ് ...!

അതുകൊണ്ട് മലയാള സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഏവരും - നിരക്ഷരനും, കൂട്ടരുടെയും കൂടെ , ഈ വിഷയത്തിൽ , നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു 'പ്രഥമ നിയമ വിധി പ്രസ്താവ'ന ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച്  അണിചേരേണ്ടതാണ് ...!

ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം , പകർപ്പവകാശം എന്നീ  സംഗതികളൊക്കെ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ അവകാശങ്ങളാണ് .
ഏതൊരു കലാസൃഷ്ടിയും , സാഹിത്യവുമൊക്കെ ഏതൊരു മേഖലയിലും ആവിഷ്കരിച്ചാലും , ആയതിന്റെ ഉടയോരായവർ തന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടി എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്നും , എന്തുചെയ്യണമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നവർ ...!

അതെ ഇത്തരം സൃഷ്ടികളിൽ കൂടിയാണല്ലോ പുരാതനകാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ മാനുഷിക സമൂഹത്തിൽ ഓരൊ നവീനമായ ആശയങ്ങളും , പുരോഗമന ചിന്തങ്ങളും അതാതു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ  ഒട്ടുമിക്ക കലാസാഹിത്യ വല്ലഭരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ...
ആഗോളപരമായി നോക്കിയാൽ ഒരു ദശകം മുമ്പ് വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറും വിനോദോപാധി തട്ടകങ്ങളല്ലാതെ പൊതുജന ജീവിതത്തെ ഒട്ടും അലോസരപ്പെടുത്താത്ത വെറും സൈബർ ഇടങ്ങളായിരുന്നു ...!
പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ  അപ്പപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള സകലമാന സംഗതികളുടെയും ഗുണഗണങ്ങളും , കാപട്യങ്ങളും അതാതു സമയത്ത് തന്നെ പൊടിപ്പും , തൊങ്ങലും വെച്ച് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാവുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നുവലുതായി കഴിഞ്ഞു ... ! 
ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും , രാഷ്ട്രീയത്തിനും , മതത്തിനും , മറ്റു കള്ളത്തരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പ്രതികൂലമായും , അനുകൂലമായും , പക്ഷം ചേർന്നുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നും പുതിയ പഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു .
കെട്ടിച്ചമച്ച പുകഴ്ത്തലുകളും , ഇകഴ്ത്തലുകളും കാരണം നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിക്കുവാനാകാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്  നവമാധ്യമ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും ഈ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

യു.കെയില്‍ വരെ  സോഷ്യല്‍ മീഡിയകള്‍ക്ക് മേല്‍ വന്‍ നിയന്ത്രണം വരുവാൻ പോകുകയാണ് . സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങളെ   കയറഴിച്ച് വിട്ട് വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയെന്നാണ് പാര്‍ലിമെന്ററി കമ്മിറ്റി പറയുന്നത്  , ഒപ്പം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ വ്യാജപ്രചാരണം ജനത്തിന്റെ വോട്ടിങ്ങിനെ  വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നും .

ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച്  തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ , നാട്ടിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ 'മീശ' എന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ ഉടയോൻ ഹരീഷും, മീൻ വിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി ഹനാനും , തീവ്രവാദ കരങ്ങളാൽ വധിക്കപ്പെട്ട അഭിമന്യുവുമൊക്കെ അപഹസിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് .
ഇത്തരം എത്രയൊ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിത്യ സംഭങ്ങളായി നടന്നു
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേഴുന്ന നാടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേശം ...!

എന്താണിതിനൊക്കെ കാരണങ്ങൾ...? 

രാഷ്ട്രീയ മത തീവ്രവാദ സംഗതികളാൽ അടിമപ്പെട്ട് ചുമ്മാ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ..?

എന്താണ് മലയാളി   ജനതക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..? 
ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
പക്ഷം ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കിടവരുന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും , 
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന  വടിച്ചുമാറ്റിയ മീശയെ കുറിച്ചും   ലണ്ടനിലുള്ള   'കട്ടൻ കാപ്പിയും കവിതയും '  കൂട്ടായ്മ ഇവിടെയുള്ള  പല സാഹിത്യ കുതുകികളോടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു.  
പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത്  അതിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇവിടെ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുകയാണ് . 
ഒപ്പം  സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കിടവരുന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളും അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു .
മീശയുടെ നിറങ്ങൾ - kattankaappi.com Report

'എഴുത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം' കലയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ
 'ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം' എഴുത്തുകാരുടെ 'സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത', 
'സ്വതന്ത്ര ചിന്ത', ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ വ്രണിതമാക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ, തുടങ്ങിയവ 'കട്ടൻ കാപ്പി'യുടെ വേദികളിൽ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  അപ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഹരീഷിന്റെ 'മീശ' എന്ന കൃതിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ 2018 ജൂലൈ 28 ശനിയാഴ്ച ഒത്തുകൂടിയപ്പോഴും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. 

പ്രസക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

'മീശയുടെ മൊത്തമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്തെന്നറിയാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും മുമ്പേ , കൃതിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതു പിൻവലിച്ചത് ഉചിതമായില്ല"

'മീശ സമൂഹത്തിലെ ചില 
വിഭാഗങ്ങളെ മാനസികമായി മുറിപ്പെടുത്തി"

'മീശ' യിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ പണ്ടു സമൂഹത്തിൽ 
ഉണ്ടായിരുന്നതു മാത്രമാണ്. ചരിത്രത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല." 

"സ്ത്രീകളെ പൊതുവായി അധിക്ഷേപിച്ചു. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരുടെ മൗനം 
അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം വെളിവാക്കുന്നു"

"വിഷയം അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു."

"വിവാദ വിഷയങ്ങൾ നിരത്തിവച്ചുകൊണ്ടു രചയിതാവ് പ്രശസ്തനാവാൻ ശ്രമിച്ചു  "

"ഫാസിസ്റ്റു ശക്തികളുടെ അപലപനീയമായ 
ഭീഷണി എഴുത്തുകാരനു നേരെ ഉണ്ടായി"

"ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്"

"രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകൾ ഈ 
വിഷയത്തിൽ വ്യാപകമായി നടന്നു. 
വോട്ടു ബാങ്കുകളാണ് എതിർത്തവരുടെയും, അനുകൂലിച്ചവരുടെയും ലക്‌ഷ്യം"

മീശയുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലവും, 
പ്രതികൂലവുമായി പ്രതികരിച്ച പല സാഹിത്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ വായിച്ചു
കൊണ്ടാണ് ചർച്ച തുടങ്ങിയത്. 
കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മത പ്രീണനം മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കാലങ്ങളായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 
പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മതാധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മുന്നിൽ വരാനും പൊതു സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഇതിടയാക്കി. പ്രായേണ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരെ അമിത പ്രാധാന്യത്തോടെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തപ്പെടുന്നു. 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകൾ അവരുടെ താൽക്കാലികമായ നിലപാടുകൾ ഭദ്രമാക്കിയെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും, അവരുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുവാനും ഇതു വഴിതെളിച്ചു.

ഈ യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവേണം 'മീശ'യുടെ പിൻവാങ്ങലിനെ കാണേണ്ടത്.

ഭയരഹിതവും സ്വന്തന്ത്രവുമായി എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഏതൊരു എഴുത്തുകാരന്റെയും പ്രാണവായുവാണ്. 
അത്  കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മറ്റെവിടെയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും, ആയത്  സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അന്നവിടെ കൂടിയ ഏവരും കൂടി പ്രമേയം പാസാക്കി...!
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ചില ചിന്തകളും ...! / Kalavastha Vyathiyanavum Chila Chinthakalum... !

ആഗോളതലത്തിൽ  കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പരിസ്ഥിതിക്ക് വല്ലാത്ത മാറ്റം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്  നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയി  കൊ...