Monday, 29 July 2019

സോഷ്യൽ അല്ലാതാകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങൾ ...! / Social Allaathakunna Social Media Thattakangal ... !


അനേകായിരം പേർ ആഗോളപരമായി തന്നെ എന്നുമെന്നും കടന്ന് വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ആകൃഷ്ടമായ ഒരു ഇടമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മുഖാന്തിരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ എന്ന നവ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നറിയാമല്ലൊ ...

അതായത് അവനവന്റെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന വിവര - വിജ്ഞാനങ്ങൾ അറിയുവാനും , വിളംബരം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്ന വിവര സങ്കേതിക വിനോദോപാധി തട്ടകങ്ങൾ ഇന്ന് മാനവ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത സംഗതി തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ...

ഭൂലോകത്തുള്ള  ഭൂരിഭാഗം ആശയ വിനിമയങ്ങൾ മുഴുവനും വിവര സാങ്കേതിക  ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ നൂറ്റാണ്ടെന്നറിയപ്പെടുന്ന , ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന പ്രതിഭാസം ,  ഇന്ന് മനുഷ്യ കുലത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണല്ലോ ...


അടുത്ത ദശകങ്ങളിലെ പുതു തലമുറക്കാർക്കൊക്കെ ,  ഇത്തരം നവ മാധ്യമങ്ങൾ  ഇല്ലാതെ പല ജീവിത മുന്നേറ്റങ്ങളും നടത്താനാവില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്..!

അതായത് ഭാവിയിൽ ഒരാൾക്ക് , സകലമാന വിജ്ഞാനങ്ങളുടേയും തിരിച്ചറിവുകൾ ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുക , അതാതിടത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോർട്ടലുകളിൽ കൂടിയായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം ..!

 പഴയ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ അപേഷിച്ച് , ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ -  ദൃശ്യ , ശ്രാവ്യ ,  ചലനങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി വളരെ മനോഹരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങളൊ , വസ്തുതയൊ  , തന്റെ  തട്ടകത്തിലൊ  , മറ്റുള്ളവരുടെ വെബ് - തട്ടകങ്ങളിലൊ  കൊണ്ട് പോയി ആലേഖനം ചെയ്ത്  ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതികൾ , അപ്പപ്പോൾ തന്നെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുപയോഗിച്ച് , ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ച് , പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് നവ മാധ്യമങ്ങൾ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇന്റെർ-നെറ്റ് മുഖാന്തിരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളും ..!

അന്യന്റെ സുഖവും , ദു:ഖവും, സ്വകാര്യതയും വരെ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങാടിപ്പാട്ടായി കൊണ്ടാടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആഗോള പരമായി ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത്...!

കണ്ടതും കേട്ടതുമായ സകല സംഗതികളും വീണ്ടും, വീണ്ടും ,കണ്ടും, കേട്ടും ഇത്തരം വെബ് തട്ടകങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് മടുപ്പായി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാന്ദ്യമാണിതെന്ന് പറയുന്നു ...

ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ  വിനോദോപാധി തട്ടകത്തിലെ  / ഗ്രൂപ്പിലെ  വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ /മറ്റൊരു മിത്രത്തിന്റെ ജന്മദിനമോ , വിവഹ വാർഷികമോ പോലും , മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്  ബാധ്യതയൊ ,അലോസരമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയികൊണ്ടിരുക്കുന്ന പ്രവണതയൊക്കെ ഇതിനുദാഹരണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്...

എത്രയെത്ര മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മദ്യപാനത്തിലും പുകവലിയിലുമൊക്കെ ആനന്ദവും , ആമോദവും കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ അടിമത്വം വരുന്ന പ്രവണതയും എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ...

തന്റെ മുന്നിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ മണവും , താളവും അറിയാതെ , മഞ്ഞിന്റെ മനോഹാരിത കാണാതെ  , ചുറ്റുമുള്ള പൂക്കളുടെ ഭംഗികൾ ആസ്വദിക്കാതെ ,കടലിന്റെ ഇരമ്പം കേൾക്കാതെ പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിയാത്ത , ഒരു നീണ്ടയാത്രയിൽ  പോലും  തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇയർ /  ഹെഡ് ഫോണുകളാൽ തലയാവണം നടത്തി ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിൽ മാത്രം മുഴുകി സംഗീതവും ,സിനിമയുമടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ അഭയം തേടി സ്വയം അവനവനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടി കൊണ്ടിക്കുന്ന ഒട്ടും സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാതെ ആത്മസുഖത്തിൽ ലയിച്ച് ആത്മരതിയിൽ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു തലമുറയെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സെറ്റുകൾ വാർത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന്  പറയുന്നു ...!


അതായത് സോഷ്യൽ
അല്ലാതാകുകയാണ് ഇപ്പോൾ
ഒരുവിധം സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങൾ എന്നാണ് പുതിയ റിസേർച്ചുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ...!

ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അധഃപതനത്തിന്റെ പുത്തൻ കാഴ്ച്ചകളാണിതൊക്കെ ... !

ഈ പുത്തൻ നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊട്ടിമുളച്ച് അതിവേഗം ദ്രുതഗതിയിൽ വളർന്ന് വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന , നാമൊക്കെ എന്നുമെപ്പോഴും വിളയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അനേകം ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിലേറെ  ദോഷ വശങ്ങളുമുള്ള ഇന്നുള്ള സകലമാന സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളും ...!
ആഗോളപരമായി ഇന്നുള്ള ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം ആളുകൾ ഡിജിറ്റൽ യുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് .

ആയതിൽ 70  ശതമാനം പേരും ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നും പറയുന്നു . ഇവരിൽ 30  ശതമാനം പേരും സോഷ്യൽ മീഡിയ സെറ്റുകളിൽ അഡിക്ടായി/അടിമകളായി  അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇത്തരം തട്ടകങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ച്  സ്വയം ദോഷങ്ങളുണ്ടാക്കിയും , മറ്റുള്ളവർക്ക് അലോസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിച്ച്  കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണെന്നാണ് വെളിവാക്കുന്നത് ...!

സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നാം പറയുന്നത്  പോലും എഴുത്തായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ സജീവമായി ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളിൽ പ്രചാരത്തിലാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ...

തികച്ചും  വ്യക്തിപരമായ ഇടങ്ങളിൽ പോലും
അനോണികളായും ,ട്രോളുകളായും , ഇല്ലാ - വാർത്തകളുമായി 
(ഫേക് ന്യൂസ് ) പലരും നേര് ഏത് , നുണയെന്നറിയാതെ പങ്കുവെച്ചിട്ടും മറ്റും പല  വ്യക്തികൾക്കും , വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും , ഒട്ടുമിക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വരെ ഭീക്ഷണിയാവുന്ന തരത്തിലും ഇത്തരം വിവര സാങ്കേതികത വിനോദോപാധി  തട്ടങ്ങൾക്കാകും എന്ന്  സാരം ...!


ഈയിടെ പിന്ററസ്റ് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകത്തിലെ ദോഷവശങ്ങളും , തമാശകളും അടങ്ങിയ അനേകായിരം ട്രോളുകളും , കാർട്ടൂണുകളും അനേകായിരം പേർ ഷെയർ ചെയ്ത പോസ്റ്റിലൂടെ  ഒന്ന് വിശദമായി  നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി സോഷ്യൽ മീഡയ സെറ്റുകൾ എന്നത് ഇന്നത്തെ മാനുഷിക അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങളെ എന്തുമാത്രം 'അൺസോഷ്യലാ'ക്കി തീർക്കുന്നു എന്നത് ...!

നാനാതരത്തിൽ ഇന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലുള്ള അടിമത്തം /അഡിക് ഷൻ കാരണം വിദ്യഭ്യാസം, ജോലി , ദാമ്പത്യം , കുടുംബം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നീ പൽ മേഖലകളിലും  വല്ലാത്ത വിവിധതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുമെന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ...

ഇത് മാത്രമല്ല  സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് / ഇലക്‌ട്രിക് / ഇലക്ട്രോണിക് /പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ   തരംഗങ്ങളും , പൊലൂഷൻ മുതലായ അനേകം സംഗതികൾ നാം അടക്കം ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും , ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിക്കുമൊക്കെ വല്ലാത്ത  ഭീക്ഷണിയായി പരിണമിച്ച്‌ കൊണ്ടിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ...!
ഒപ്പം ധാരാളം ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം
തന്നെ അനേകം ദോഷങ്ങളുമുള്ള
ഇത്തരം സൈറ്റുകളിലാണ് , ഇപ്പോൾ അനേകരുടെ മനുഷ്യോർജ്ജം വെറുതെ പാഴായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്  എന്നുള്ള സത്യവും ...!
നാം സ്ഥിരം മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന സോഷ്യൽമീഡിയ തട്ടകങ്ങളിൽ കൂടി ചുമ്മാ ഒരു എത്തി നോട്ടം മാത്രമാണിത് കേട്ടോ കൂട്ടരേ ...

അധികമായാൽ അമൃതും
വിഷം എന്നാണല്ലൊ ചൊല്ല്
അത് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ...!

അതിനാൽ ആർക്കുമെപ്പോഴും
ഇന്നിപ്പോൾ എന്നുമെവിടേയും ഏറെ
സുലഭമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റും
ഉളം കൈയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും അവരവരുടെ നിഴൽ  പോലെ കൂടെയുണ്ട് ...

ആയവ മുഖാന്തിരം  സോഷ്യൽ മീഡിയ
സൈറ്റുകൾ മാത്രം അല്ലാതെ  ആമസോണിലെ
നല്ല ഹോട്ട് മൂവികളും , നെറ്റ്‌സ്‌ഫിക്‌സിലെ പുതുപുത്തൻ
ആഗോള സിനിമകളും , ബി.ബി.സി ഐ-പ്ളേയറിലെയും ,
ഐ .ടി .വി. ഹബ്ബിലേയും ആനിമൽ  പ്ലാനറ്റടക്കമുള്ള കിണ്ണൻങ്കാച്ചി ഡോക്യമെന്ററികളും , യൂ ട്യൂബിലെ ഇഷ്ട്ടകാഴ്ച്ചകളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മ്മ് ..ക്കൊക്കെ എന്തൂട്ട് പ്രശ്നം ...ല്ലേ ....


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ പിൻകുറിപ്പ്  :-

ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി പത്രത്തിന്റെ    
 കോളത്തിൽ  മുമ്പ് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
കുറിപ്പുകളാണിത് ...

ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കുവാൻ ,
ഇതാ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ ബ്ലോഗിൽ  
എഴുതിയിട്ട  ഒരു ലേഖനവും  ചേർക്കുന്നു ...

ബ്ലോഗിങ്ങ് അഡിക്ഷനും ഇന്റർനെറ്റ് അടിമത്തവും

Thursday, 27 June 2019

🎯30💔തെർട്ടി സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഔട്ട് 🎯 ... ! / 🎯30💔Thirty Still Not Out🎯 ... !

30💔Thirty Still Not Out..!✨️🎈


അങ്ങിനെ മൂപ്പെത്തിയ മുരളി മൂപ്പനും മൂപ്പത്തിയും മുട്ടിത്തട്ടി അവരുടെ ദാമ്പത്യം മുപ്പത്തിലെത്തിച്ചതോടുകൂടി ഇക്കൊല്ലത്തെ ജൂൺ ആമോദങ്ങൾ തൽക്കാലം കൊട്ടിക്കലാശിച്ചു എന്ന് പറയാം. 
എന്റെ ആദ്യാനുരാഗം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പാളീസായപ്പോൾ മുതൽ ഒന്നിന് പകരം മനസ്സിനിണങ്ങിയ മൂന്നാല് കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ പ്രേമത്തിന്റെ കളിവിളയാട്ടം നടത്തി രസിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് അതിലൊരുത്തിയുമായി കല്യാണക്കുരുക്കിൽ വന്ന് പെട്ടത്   
1989 കാലത്തെ ആ  ചുട്ട പ്രേമത്തിന്
'സഡൻ ബ്രേക്കിട്ട് ' അതിൽ ഒരു പെണ്കുട്ടീം
പ്രേമേട്ടനും കൂടി കൊട്ടപ്പറയോളമുള്ള പ്രണയം 
തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് കെട്ടി പിടിച്ചുറങ്ങുവാനുള്ള 'കൂട്ടി
കെട്ട് 'നടത്തീട്ട് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത് ആണ്ടുകൾ താണ്ടിയെത്രേ...!

അട്ട കടിച്ചപോലെ അന്ന് കെട്ടിപ്പൂട്ടിയ
'മാംഗല്യ സൂത്ര'ത്തിന്റെ കൺകെട്ട് ചരട് പൊട്ടിക്കാതെ - ആയതെല്ലാം കൊട്ടിഘോഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ കെട്ട്യോളേയും കെട്ട്യോനേയും സമ്മതിക്കണം എന്നാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ബ്രിട്ടനിലെ വെളുമ്പരും, കറമ്പരുമായ ഒട്ടുമിക്ക ചേട്ടന്മാരും ചേട്ടത്തിമാരും പറയുന്നത്..

ദമ്പതിമാരൊ  പാർട്ടണർമാരോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും , നമ്മുടെ നാട്ടിലേത് പോലെ പാവനമായ ഭാര്യാഭർതൃ ബന്ധങ്ങൾ ജാതി മത സാംസ്‌കാരിക ചിട്ടവട്ടങ്ങളാൽ കാലങ്ങളോളം കെട്ടിപ്പൂട്ടി  കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് പോലെ ,ഈ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ അത്ര  ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരേയൊരു ഇണയുടെ കൂടെ ഇമ്മിണി കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ഒരേ കൂരയിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ള സാഹസം .

യുവരക്തമോട്ടമുള്ള നല്ല മട്ടും
വീര്യമുള്ള ഈ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ
മൂന്നാല് കെട്ടെങ്കിലും കെട്ടി എല്ലാം കൊട്ടിക്കലാശിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കാഴ്ച്ചപ്പാടും പോളിസികളും...
മ്ക്കും ഇതൊന്നും
ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല...
നാട്ടീന്ന് വിട്ടിട്ടും, നമ്മളൊക്കെ
ഇപ്പോഴും നല്ല പുകഴ്പ്പെട്ട പകിട്ടും,
ഒപ്പം നല്ല വിരട്ടുമുള്ള ജാതി മത കുടുംബ
ജീവിത സംസ്കാരങ്ങൾ ; നാട്ടിലേക്കാളുപരി -
എല്ലാം കുട്ടിച്ചോറാക്കി ഇവിടേയും കൊട്ടേലാക്കി ചോന്ന് നടക്കണോണ്ടാട്ടാ..
അല്ലെങ്യ ഈ ബിലാത്തി പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം മുതലാക്കി ഈ കെട്ട്യോൻ
ഇതുവരെ അഞ്ചെട്ട് കെട്ടു വരെ കെട്ടിയേനെ
ഇവിടത്തെ ഏത് കെട്ട്യോൾക്കും പറ്റും...ട്ടാ 
എന്തായാലും പ്രണയത്തിൻ
കൂട്ടപ്പൊരികളും, കലഹത്തിൻ
വെടിക്കെട്ടുകളും എട്ട് നിലവരെ പൊട്ടി വിടർന്നിട്ടും ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ 30 കൊല്ലത്തോളം ഏച്ചുകെട്ടി, കൂട്ടി പിണഞ്ഞ്
ഒരു മാതൃകാ ദമ്പതികളായി വീട്ടുകാരുടേയും, നാട്ടുകാരുടേയും, കൂട്ടുകാരുടേയും ഇടയിൽ ടിപ്പായി നിൽക്കുന്ന അത്ഭുതക്കാഴ്ച്ചകളാണിതൊക്കെ കേട്ടോ കൂട്ടരേ ...
30💔Thirty Still Not Out..!✨️🎈
A Big Hats off 🎩 to Ourself...💐
🙏🎶🤩💝💖💞🤗💞💝💖🤩🎶🙏30Thirty Still Not Out in facebook

Art of Living with Miserable Life

ഉദ്യാനപാലകയായ
എന്റെ പെർമനന്റ് പ്രണയിനി
വിവിധ പനിനീർ പുഷ്പ്പങ്ങൾക്കൊപ്പം 
ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂവുകളും അവളുടെ
കൊച്ചു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോരുകയാണ്..ഒട്ടുമുക്കാൽ യു. കെ മലയാളികളെ
പോലെ തന്നെ, പ്രവാസിത്തിനൊപ്പം
നാട്ടിലുള്ള സകലമാന ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ
കുണ്ടാമണ്ടികളും താലോലിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു തനി ലണ്ടൻ മലയാളി തന്നെയല്ലേ ഈ ആയമ്മയും... 
അപ്പോളിനി ൩൦ കൊല്ലം ഒപ്പം പാർത്തിരുന്ന സ്വന്തം കണവന്റെ
ചെവിയിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചൂടേണ്ട
സമയം അതിക്രമിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്ന്
കരുതിയാവണം നാട്ടിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയും അവളിവിടെ വിരിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ...

Art of Living with Miserable Life in facebook

പിറന്നാൾ ഉണ്ണികൾ 
ഒമ്പത് വർഷങ്ങളുടെ
ഇടവേളക്ക് ശേഷം അതേ
മാസത്തിൽ ഒരേ ദിവസം സ്വന്തം 
മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ എമണ്ടത്തിയായ മാതാശ്രീയാണ് ലണ്ടനിലുള്ള ഈ  മണ്ടന്റെ പെർമനന്റ് പ്രണയിനി...


ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഉഴുതുമറിച്ച്
വിത്തിട്ട്മൂപ്പെത്തിയശേഷം രണ്ട് തവണകളിലായി , ഇടവമാസത്തിൽ ഒരേ ദിവസങ്ങളിൽ പെറ്റിട്ട് - പോറ്റി വളർത്തിയ ക്ടാങ്ങൾ രണ്ടും ഇപ്പോൾ തള്ളേക്കാളും, തന്തേക്കാളും വളർന്നു വലുതായി കേമത്തിയും കേമനുമായി തീർന്നു...
രണ്ടിന്റെയും പിറന്ന മാസവും,
ദിവസവും , ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുമൊക്കെ
ഒന്നാണെങ്കിലും സ്വഭാവവും, നാളും,
നക്ഷത്രവും വ്യത്യസ്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമ്പാദ്യങ്ങളാണിവർ .
പിറന്നാളുണ്ണികൾ in facebook


ഇനി  പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയിട്ട എന്റെ ബിലാത്തിപട്ടണം ബ്ലോഗിലെ ഒരു  രചനയാണ്‌
20 Twenty Still Not Out
  
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ട്വന്റി -ട്വന്റി യെ കുറിച്ചാണ്.
ചെറുപ്പത്തിലെ പെമ്പിള്ളേരുമായി കുറച്ചുസോഷ്യലായി നടന്നതിന് ;
അത് സയൻസാണെന്നുപറഞ്ഞ് കാരണവന്മാർ ;
എന്റെ നല്ലനടപ്പിനുവേണ്ടിയാണെന്നുംകൂട്ടി ചെറുപ്രായത്തിലെ പിടിച്ചുപെണ്ണ്കെട്ടിപ്പിച്ചു !
എന്റെ പൊന്നെ ,അതിന്റെ ഇരുപതാം ആനിവേഴ്സറിയാ ഇപ്പോൾ
ഞങ്ങടെ Twenty -20 / മത്സരം....പ്രവചനാതീതം !

എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ടുവലിയബന്ധമൊന്നുമില്ല. പണ്ടെങ്ങോ ചേതൻശർമ്മയ്ക്കും
എനിക്കും ഒരേദിവസമാണ് ഹാട്ട്രിക് കിട്ടിയെതെന്നു പറയാം ;
പിന്നെ സച്ചിനും , ഞാനും ഒരേദിവസമാണ് കന്നിസ്വെഞ്ചറി അടിച്ചെടുത്തത്
എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്....

കളി വേറെയായിരുന്നെന്നുമാത്രം !20Twenty  Still Not Out 

അവസാനം എന്റെ പ്രഥമാനുരാഗത്തിന്റെ കഥ കൂടി ചുമ്മാ വീണ്ടും ചൊല്ലിയാടുന്നു 
ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ 
പ്രണയത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ പഴങ്കഥ 

ഈ കിണ്ണങ്കാച്ചി പ്രണയ കഥ
വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകളായി സമ്പ്രേഷണം നടത്തുവാൻ പറ്റുന്ന വേറിട്ട ഒരു  സീരിയൽ കഥയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലും, അബുദാബിയിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മൊക്കെ പോയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കലക്കൻ സിനിമാ തിരക്കഥയ്ക്കോ സ്കോപ്പുള്ള വിഷയമാണ്  ...

ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണങ്കിലോ മിക്കവാറുമെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരും..!

ഇതൊക്കെയൊരു കഥയായി പറയാനറിയില്ലെങ്കിലും , അവിടെന്നുമിവിടെന്നുമൊക്കെയായി കുറെ സംഗതികൾ , ലൈംഗികതയുടെ അതിപ്രസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും,  ഒട്ടും മസാല കൂട്ടുകളില്ലാതെ , നുള്ളി പറുക്കിയെടുത്ത് വെറുതെ നിരത്തി വെക്കുന്നു എന്നുമാത്രം...

ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ പ്രണയത്തിൻ പുതുപുത്തൻ പഴങ്കഥ 


Thursday, 16 May 2019

രാഷ്ട്രീയ മീമാംസ സൂത്രങ്ങൾ അഥവാ പൊളിറ്റിക്സ് ട്രിക്സ് ..! / Rashtreeya MeemamsaSoothrangal Athhava Politics Tricks ..!

അവരവരുടെ സ്വന്തം നാടുകളിൽ അരാജകത്തത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതച്ച് , അധികാരങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുക എന്ന ഒരു പുത്തൻ അടവുനയമാണ്  -  ഇന്ന് ലോ‍ാകം മുഴുവനുമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ  - മത മേലാധികാരികളും ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ...

ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കാരണം അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ അധികാര മോഷ്ട്ടാക്കളായ രാഷ്ട്രീയ - മത നേതാക്കളുടെ അനുയായികളും , പിണയാളുകളും കൂടി , ആ നാടുകളിലെ വെറും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ , ഈ നേതാക്കളുടെയോ അവരുടെ പാർട്ടികളുടേയൊ ചൊൽ‌പ്പടികൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടി ചോറാക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകളാണല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ  നാം ആഗോള വ്യാപകമായി ഒട്ടുമിക്ക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ... !തങ്ങളുടെയൊക്കെ അധികാര അധിനിവേശങ്ങൾ / മതങ്ങൾ - സ്ഥാപിക്കാനും , നിലനിറുത്തുവാനും , മറ്റുള്ളവരുടേത് വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്  ഈ ഭൂലോകത്ത് ലഹളകളും , യുദ്ധങ്ങളുമൊക്കെ എപ്പോഴും പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം -  ഇതുവരെ ലോകത്തുണ്ടായ ഏത് കൂട്ട മനുഷ്യക്കുരുതികളുടേയും ചരിത്രാവശിഷ്ട്ടങ്ങൾ , വെറുതെ ഒന്ന് ചിക്കി മാന്തി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്... !

‘ ഒരു പുരുഷനൊ പെണ്ണിനൊ 'പവ്വർ 'കിട്ടിയാൽ
അവർക്ക് പണം , പദവി , പെരുമ , പങ്കാളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകലമാന
‘പ ’ കാരങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തി പിടിക്കാം ' എന്നുള്ളൊരു പഴമൊഴി -
ഈ  പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ  അധികാരം നേടിയെടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ...

പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ മാത്രമല്ല  -  ഇന്ന് ഭൂഗോളത്തിലുള്ള
ഏത് ദിക്കിലുമുള്ള  ഏതൊരു  കോത്താഴത്തുള്ള ദേശത്തും , ഈ
പഴഞ്ചൊല്ല് വളരെ അത്യുത്തമമായി തന്നെ ചേരുമെന്നത് വേറെ കാര്യം ... !
ഇത്തരം അധികാരങ്ങൾ എങ്ങിനെയൊക്കെ കൈവശപ്പെടുത്താ‍മെന്നും , പൊതു ജനങ്ങളെ ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ ഒതുക്കിയെടുത്ത് ഭരിക്കാമെന്നുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ,  പരിശീലനം നൽകുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായമായ  'ഹാർവാഡ് ' , 'കേംബ്രിഡ്ജ് ' , 'പ്രിൻസ്റ്റൺ' , 'ഓക്സ്ഫോർഡ് ' മുതലായ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്തവരാണ് ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  പല അഗ്രഗണ്യന്മാരായ
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ...
ഇതിനൊന്നും പ്രാപ്തി നേടാത്ത ചില ബുദ്ധിമാന്മാരായ
നേതാക്കൾ , അവരുടെയൊക്കെ പിൻഗാമികളാക്കുവാൻ വേണ്ടി
അവരുടെ മക്കളേയൊ , മറ്റു ഉറ്റവരായ ബന്ധുക്കളേയൊ , ഇത്തരം
നവീന ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നതാണ് , ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ‘സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‘ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ...!


അതെ രാജ വാഴ്ച്ചയില്ലെങ്കിലും പല ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും , ഇന്ന്  അധികാരം  കൈയ്യാളുന്ന നേതാവിന്റെ പിന്മുറക്കാർ നേതാവായി അധികാരം കൈയ്യടക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങൾ... !


പുരാണ കാലം മുതൽ മില്ലേനിയം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള മനുഷ്യൻ , മറ്റ് മനുഷ്യരെ
വശീകരിച്ചും , ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയും , കീഴടക്കിയും ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ  വേദാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് , ഒന്ന്കൂടി ആധുനിക വൽക്കരിച്ച് , ഈ ലോ‍കപ്പെരുമയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും , ഭരണ തന്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും ബിരുധമെടുത്ത്  പുറത്ത് വരുന്ന നേതാവാൻ യോഗ്യത നേടുന്ന ഒരാ‍ൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ ... !


അമേരിക്കൻ ചാരനായിരുന്ന 'ഒസാമ
ബിൻ ലാദനെ' വരെ CIA  പരിശീലനം നൽകി അൽ-ഖൊയ്ദയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ , മൂന്ന് ബില്ല്യൺ ഡോളർ ചിലവഴിച്ചതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പീന്നീട് മാധ്യമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവല്ലോ ...!


അതുപൊലെ തന്നെ ഈ ISIS ന്റെ സൃഷ്ട്ടി കർമ്മവും , പിന്നീട് കാശും , ആയുധവുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിയെടുത്തത്തും , ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലൊ ...

ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് താഴെക്കിടയിലുള്ള ജോലികൾ ,
അടിമ വേല കണക്ക്  ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അഭയാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കി ,
പിന്നീടവർക്ക്  അഭയം കൊടുത്ത് ജോ‍ാലിയെടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലൊ ;
തനി മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊക്ക പണവും ആയുധവുമൊക്കെ കൊടുത്ത് പല
പല ഭീകര വാദികളെയും ഇവർ വളർത്തി വലുതാക്കി വിടുന്നത് ...

ചിലപ്പോൾ പിന്നീട്  ഇത്തരം ഭീകര വാദി സംഘടനകൾ വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിച്ച്  , സ്വയം അധികാരം  സ്ഥാപിച്ചാൽ , ഈ വളർത്തി വലുതാക്കിയവരുടെയൊക്കെ ചൊൽ‌പ്പടിക്ക് നിൽക്കാതാവും  ...

ഇപ്പോൾ 'ഐ.എസ്.ഐ.എസ്' ഒരു  ‘ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റാ‘യി വളർന്ന് വലുതായ ശേഷം  , പാശ്ചാത്യ നാടുകളടക്കം , ഏവർക്കും ഭീക്ഷണിയായത് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തമമായൊരു  ഉദാഹരണമാണ് ...


നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അധികാരികളാൽ ഊട്ടി വളർത്തിയ ഭിന്ദ്രൻ വാലയും കൂട്ടരും , ആസാം ULFA ഗ്രൂപ്പും  , തമിഴ് പുലികളായ LTTE യുമൊക്കെയായി ; അങ്ങിനെ കുറെ സംഘടനകൾ തിരിച്ച് കടിച്ച ചരിത്രമൊക്കെ ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കാവുന്നതാണ് ...

പരസ്പരം കൈയ്യിട്ട് വാരിയും , അഴിമതികൾ നടത്തിയും ,
കള്ളപ്പണക്കാർക്ക് വളം വെച്ചുകൊടുത്തും അധികാരം കൈയ്യാളുന്ന
ഓരൊ നാടുകളിലേയും രാഷ്ടീയ പാർട്ടികൾ , പല തരത്തിൽ പണം
സ്വരൂപിച്ച് , തുടരെ തുടരെ അധികാര കസേരകൾ ഏത് വഴിക്കും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന
കാഴ്ച്ചകൾ ആഗോള വ്യാപകമായി ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകളാണല്ലോ ...


കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് വരെ വർഗ്ഗം , മതം , വംശീയം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ കീഴടക്കിയും , കൊള്ളയടിച്ചും , യുദ്ധം നടത്തി വെട്ടിപ്പിടിച്ചുമൊക്കെയായിരുന്നു അധികാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ , ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ രാജ വാഴ്ച്ചകൾക്കിടയിൽ പല ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ പാർട്ടികളും , മറ്റും അവരവരുടെ നാട്ടധികാരങ്ങൾ - സമര മുറകളാലും , വിപ്ലവത്താലും മറ്റും പിടിച്ചെടുത്ത്
ജനകീയ ഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും , പിന്നീടാ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ
പിൻ വാതിലൂടെ  , വീണ്ടും മതവും , വംശീയതയുമൊക്കെ കടന്ന് കയറ്റം നടത്തിയായിരുന്നൂ അധികാരങ്ങൾ നില നിറുത്തികൊണ്ട് പോയിരുന്നത് ...
ശേഷം ദേശീയ - പ്രാദേശിക- ഭാഷാടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ പല
തരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉടലെടുത്ത് ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും അധികാരങ്ങൾ പങ്കിട്ട് തുടങ്ങി ...ദേശീയത , പ്രാദേശികത , വംശം  , ജാതി , മതം  ,  ഭാഷ , തൊഴിൽ അങ്ങിനെ ഒരുപാടൊരുപാട് ദുർഭൂതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പിടികൂടിയപ്പോൾ അധികാര മോഹങ്ങളുടെ ആലസ്യത്താൽ പാർട്ടികൾ , സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കാൾ , ഭരണത്തെ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട് , ജനാധിപത്യ സംവിധാണങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് തുടങ്ങി...


അവരൊക്കെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പല തരം
വിളംബരങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ച്  , വിവിധ തരം  മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി
പരസ്യ വിജ്ഞാന വിളംബരങ്ങൾ നടത്തിയും , എതിർ പാർട്ടികളെ  അപകീർത്തി പെടുത്തിയുമൊക്കെ , മാറി മാറി പല നാടുകളിലും ഭരണാധിപത്യ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ച് പോന്നു...

മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി സ്വന്തം പാർട്ടികളിലേയൊ  , എതിർ പാർട്ടികളിലേയോ
പല പ്രമുഖ നേതാക്കളെയൊക്കെ ബോഫേഴ്സ്,  കുംഭകോണം , കാലി തീറ്റ ,
ചാരക്കേസ് , പീഡനം ,ലാവ് ലിൻ , ബാർ കോഴ , സരിതോർജ്ജം ...മുതലായ
എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അഴിമതി കേസുകളിലും , സ്കാമുകളിലും പെടുത്തിയിട്ടും ,
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുവിധങ്ങളിൽ തേജോവധം ചെയ്തും കുതികാൽ വെട്ടി , കാലുമാറ്റങ്ങൾ
നടത്തി ഭരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചെപ്പടി വിദ്യകൾ ... !


ഇപ്പോൾ ഈ പുതു നൂറ്റാണ്ടിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള
ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ ഒരു പുത്തൻ ആയുധം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ ആണെത്രേ...!

1985-ൽ  പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോയുണ്ട് .  How to brain wash a Nation ... - (YouTube)
ഒരു രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് സോവിയറ്റ് ‘കെ .ജി .ബി’ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ 'യൂറി ബെസ്മനോവ്' സംസാരിയ്ക്കുന്നതാണ് - വളരെ ലളിതമായ ഇംഗ്ളീഷാണ്.  

നമ്മളെല്ലാം എങ്ങിനെയൊക്കെ പറ്റിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ...

ജനാധിപത്യ സിസ്റ്റങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നടക്കുന്ന
 സകലരുടേയും കൃത്യമായ രീതികൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഉടായിപ്പുകൾ
തന്നെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ...


ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ  എങ്ങനെ ചിന്തിയ്ക്കണം 
എന്ന് നാമൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരിക്കും പഠിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു..


ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്താലും , രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്നവർ നേതാവായി , മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് അധികാര കസേരകൾ പിടിച്ചടക്കും...!


പിന്നീട് അഴിമതി നടത്തിയും , കോഴ വാങ്ങിയും , പൊതു ജനത്തിന്റെ
കണ്ണ് കെട്ടി , അവരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജാതിയേയും , മതത്തേയും , വംശീയതേയും ,
മറ്റ് പാർട്ടികളുമൊക്കെയായി  കൂട്ട് പിടിച്ച് അധികാര കസേരകളിൽ മാറി മാറി വന്ന് അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും ... !

ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അണികളായി ജയ് വിളിക്കാനും , ജാഥ നയിക്കാനും ,
തല്ല് കൊള്ളാനും , കൊല്ലാനും , രക്തസാക്ഷികളാകാനും ,  പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനും , ചാവാനുമൊക്കെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ , ആയതിനൊക്കെ വിധേയമായി എന്നുമെന്നോ‍ണം അനുയായികളായി അവരുടെ ജീവിതം ചുമ്മാ ഹോമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും ...


ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മുടേതെന്ന് നമുക്ക് വീമ്പ് പറയാമെങ്കിലും ദേശീയമായും , പ്രാദേശികമായും പലപ്പോഴും പാർട്ടികളുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളാണല്ലോ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഭരണ ക്രമങ്ങളിൽ നാം കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്...

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ,
കൊട്ടപ്പറ കണക്കിന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര
ജാതി-മത-വർഗ്ഗീയ വർണ്ണങ്ങളാൽ അലങ്കാരിതമായ
പ്രാദേശിക - ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പാടൊരുപാട്
പാർട്ടികളും , അതിനൊത്ത കാക്കതൊള്ളായിരം  നേതാക്കളും ഉണ്ട് ...

പാമ്പും കീരിയും പോലെയുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ
ഏച്ചുകെട്ടി , കൂട്ട് കൂടി അധികാര കസേരകൾക്ക് വേണ്ടി വടം വലി നടത്തിയാണ് ഭരണത്തിലേറി കീശ വീർപ്പിക്കുക ...

അടുത്ത ഊഴങ്ങളിലും ഈ ഈർക്കിളി പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി
കൂട്ടായൊ , മറുകണ്ടം ചാടി ചൂലുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി  നിന്ന് മാറി
മാറി , തനി ചക്കരക്കുടം പോലെയുള്ള  അധികാര ഭരണ ഭരണികളിൽ
നിന്ന് കയ്യിട്ട് വാരി ഇത് ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും ... !


ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഭൂരിഭാഗം പൊതു ജനങ്ങൾ , എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് , കിട്ടാൻ പോകുന്ന അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് മോഹിതരായി ഇവരുടെയൊക്കെ അധികാര കസേരകൾ മാറ്റി മറിച്ച് താങ്ങി കൊണ്ട് അവരുടെ ജന്മവും കോഞ്ഞോട്ട പോലെയാക്കും ...!

ഏതൊരു നാട്ടിലെയും സാധാരണക്കാരായ വെറും അര ചാൺ
വയറ് പോറ്റാൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന പകുതിയിലേറെയുള്ള പൊതു ജനങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാഷട്രീയവും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ആ പാവങ്ങളായ ജനതയാണ് ഇന്നത്തെ വെറും
ശുംഭൻമാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അധികാരത്തിലേറ്റുന്നതും , പിന്നീട് അവരുടെയൊക്കെ 
ചരടിനൊത്ത് ചലിക്കുന്ന പാവകളായി മാറി എന്നുമെന്നോണം ആടികൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ...

വാഴ് വേ മായം ...!

അതെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്നത് അസ്സലൊരു കച്ചവടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ണങ്കാച്ചിയായ ഒരു തൊഴിൽ  മേഖലയാണ് ,
മുതൽ മുടക്കായി നല്ല തൊലിക്കട്ടിയും , ഉളുപ്പില്ലായ്മയും ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ജാതി - മത
ചായ്‌വുള്ള മേധാവികളെ കൂടി എന്നും പ്രീണിപ്പിച്ച് കൂടെ നിറുത്തിയാൽ ഭരണത്തിൽ എന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാം ...

പിന്നെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും കൊയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ ലാഭം തന്നെ ...!

ഇനി അല്പം പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെ
ജനാധിപത്യ പുരാണം കൂടി ആവാം അല്ലേ.
എന്റെ മാനേജർ ‘സ്റ്റീവ് മോറിസൺ’ ഇവിടത്തെ ഒരു മുൻ
‘എം . പി ‘യായിരുന്നു പോലും . ഈ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ
ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം മറ്റെന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ കൂടി ചെയ്ത്
ജീവിക്കുന്നവരാണ് .
സ്വന്തം നാടിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് , ദുരന്തം എന്നിവയൊക്കെ വരുമ്പോഴൊ മറ്റോ ഭരണപക്ഷമെന്നോ , പ്രതിപക്ഷമെന്നോ നോക്കാതെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പൊരുതുന്നവരാണ് . അതുപോലെ നാടിന് ഗുണം വരുന്ന എന്ത് സംഗതികൾക്കും ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവയൊക്കെ നേടിയെടുക്കും .

പാർട്ടികളുടെ ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാരേയും  , മന്ത്രിമാർ മുതലായ ഭരണാധിപന്മാരേയും മാക്സിമം രണ്ടോ മൂന്നോ  തവണ മാത്രമേ അത്തരം ഭരണ ചക്രങ്ങൾ തിരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു .
എല്ലാത്തിലും ഉപരി തനി ജനപ്രതിനിധികളായ അവരൊക്കെ സാധാരക്കാരെ പോലെ വാഹന വ്യൂഹ അകമ്പടികളില്ലാതെ സഞ്ചാരവും , അകമ്പടിക്കാരില്ലാതെ , അഴിമതികളില്ലാതെ ഭരണ നിർവ്വഹവും നടത്തുന്ന രീതികളാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്.

ഇവിടത്തെ നാടുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി പരസ്പരമുള്ള ശക്തി പ്രകടനങ്ങളൊ , ജാഥകളോ , ഹർത്താലുകളൊ അങ്ങിനെ പൊതുജനത്തിന് ക്ലേശകരമായ യാതൊരു വിധ ചെയ്തികളും ഇല്ലാതെ  -  ഡിബേറ്റുകളും , അവരവരുടെ ഭരണ നയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്  മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള പരസ്യ വിജ്ഞാപനങ്ങളും , സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടീസ് വിതരങ്ങളുമൊക്കെയായുള്ള തികച്ചും മാന്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കാറുള്ളത് .
എന്തിന് ഇലക്ഷൻ ദിവസം, ഒരു മുടക്കു
പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ദിനം തന്നെയാണിവിടെ.

ഇനി എന്നാണ് നമ്മുടെ നാടും രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ
ഇതുപോലെയൊക്കെ നന്നാവുക അല്ലേ ... ?

രാജ്യ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മനസ്സോടെയുള്ള , ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന , പൊതു നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴയകാല നേതാക്കളെ പോലെയുള്ളവർ , ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയ  നേതൃത്വ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നാലെ , ഇനി ഇന്ത്യ ഉയരത്തിലേക്ക്‌ കുതിക്കുകയുള്ളൂ ...!

അങ്ങിനെയുള്ളവർ ഇനി വരുന്ന
ഭാവിയിലെങ്കിലും  നമ്മുടെ ജന്മനാട്ടിൽ
എല്ലാ വമ്പൻ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ
എന്ന്  നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ... ചുമ്മാ ആശിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം ...

ഭാവിയിൽ ഭാരതം മുഴുവൻ
നല്ല ഭരണങ്ങളാൽ ശോഭിക്കുമാറാകട്ടെ ...
ജയ് ഹോ ...!പിന്നാമ്പുറം :-

ഗൂഗ്ലിൽ നിന്നും തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട ഈ ആലേഖനത്തിലെ 
പടങ്ങളും , കാർട്ടൂണുകളുമൊക്കെ സൃഷ്ട്ടി കർമ്മം നടത്തിയിട്ട 
എല്ലാ കലാകാരന്മാരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടിത്തി കൊള്ളുന്നു

Monday, 29 April 2019

ബിലാത്തിയിലെ മലയാളം എഴുത്തിന്റെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ...! / Bilatthiyile Malayalam Ezhutthinte Nooru Varshangal ...!അനേകം പ്രഗത്ഭരും അല്ലാത്തവരുമായ 
മലയാളം ഭാഷ സ്നേഹികൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 
നൂറ്റാണ്ടിലായി ഈ ആംഗലേയ നാട്ടിൽ പ്രവാസികളായി 
എത്തി ചേർന്നപ്പോഴെല്ലാം   അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ 
കാലഘട്ടത്തിലും കലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച്ചവെച്ചിരുന്നതായി പാശ്ചാത്യ മലയാളി ചരിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ... 

അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലൂടെ  
ഈ ആംഗലേയ നാട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്  
വർഷമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി പലപല അന്വേഷണങ്ങക്കൊടുവിൽ എഴുതിയിട്ട  കൊച്ചു കൊച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ 'എഴുത്തിന്റെ  നൂറു വർഷങ്ങൾ - ആംഗലേയ നാട്ടിലെ ശതവാർഷികം പിന്നിട്ട മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ ' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ... !
'എഴുത്തിന്റെ നൂറു വർഷങ്ങൾ '
എന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ്
ഇതിലൂടെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്

ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന 
മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം ഒന്ന് 

ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും മദ്ധ്യത്തിലുമൊക്കെ ബിലാത്തിയിലേക്ക് 
കപ്പലേറി വന്നിരുന്നത് നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ - ബാരിസ്റ്റർ , ഡോക്ട്ടർ മുതൽ ബിരുദങ്ങളും , മറ്റു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും  കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ...

അവരിൽ ഭാഷ തല്പരരും , കലാസാഹിത്യ സ്നേഹികളുമൊക്കെ കൂടിയാണ് 'മലയാളി മൂവ്മെന്റ് 'പ്രസ്ഥാനവും , പിന്നീട് മലയാളി സമാജവുമൊക്കെ  ലണ്ടനിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത്...


യു.കെയിൽ  ഇപ്പോൾ മലയാളി എഴുത്തിന്റെ 
ശത വാർഷികം കൊണ്ടാടുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത്തരം ചരിതങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആംഗലേയ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി വല്ലഭരടക്കം , ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മലയാളം എഴുത്താളരേയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണിത് ...
ആദ്യഭാഗം  ഇവിടെ  വായിക്കാം 
ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന 
മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം രണ്ട് 

ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പു മുതൽ 
മലയാളികൾ ബ്രിട്ടനിലെ മൂന്നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ 
അവരുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് കൊണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ കുറേശ്ശെയായി പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പല കലാസാഹിത്യ സാംസ്‌കാരിക വേദികൾക്ക്  പുതുതായി തുടക്കം കുറിക്കുകയും , പഴയ  മലയാളി സമാജമെല്ലാം വളരെയധികം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു ...

ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ആംഗലേയ നാടുകളിൽ നൂറിൽപ്പരം  സംഘടനകളും ,പതിനാറോളം മലയാളം ഓൺ-ലൈൻ 
പത്രങ്ങളും , അഞ്ചാറ് ഓൺ-ലൈൻ മലയാളം ടി.വി .ചാനലുകളും , റേഡിയോകളുമൊക്കെയായി മറ്റേതൊരു പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി വംശജർ ഇവിടങ്ങളിൽ ...

കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ 

ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന 
മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം മൂന്ന് 


ആംഗ്ലേയ നാടുകളിലേക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ നൂറ്റാന്റിന്റെ 
തുടക്കം മുതൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും ,  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം  
സിദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ധരാളം മലയാളികൾ പ്രവാസികളായി 
എത്തിയത് മുതൽ  മലയാള ഭാഷയുടെ അലയടികൾ ഇവിടങ്ങളിൽ 
വല്ലാതെ എങ്ങും വർദ്ധിച്ചു വന്നു . 

സൈബർ ലോകത്തു കൂടി ഇവിടെയുള്ള മലയാളികളുടെ വായനയും 
എഴുത്തും വികസിച്ചുവന്നപ്പോൾ ഈ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത 
ധാരാളം നവമാദ്ധ്യമ തട്ടകങ്ങൾ വഴി ആഗോളതലത്തിൽ ആംഗലേയ നാട്ടിലുള്ള മലയാളികളുടെ എഴുത്തുകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി .

ഇവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് 
പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്   ബുക്ക്‌ഷെൽഫുകളും കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ...


ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന 
മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം നാല് 

ഇന്നീ ആംഗലേയ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം
ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശസ്തരും , അല്ലാത്തവരുമായ
ഓൺ-ലൈനായും ,  ഓഫ്-ലൈനായും മലയാളത്തിൽ
എഴുതുന്ന വളരെ നല്ല എഴുത്തുകാരികൾ കൂടെ ഉണ്ട് ...

ഒപ്പംതന്നെ ഇന്ന് ധാരാളം സാഹിത്യ കൃതികൾ 'യു.കെ മലയാളി'കളുടെ
എഴുത്തുകളാൽ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഈ ആംഗലേയ
നാടുകളിപ്പോൾ  മലയാളം എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനേകം എഴുത്തുകാരികളും    ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം ...!

'ഡെസ്ക് ടോപ്പി'ൽ നിന്നും 'ബുക്ക് ഷെൽഫു'കൾ പിടിച്ചടക്കിയ
അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള   ഈ ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ , വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്ന കുറച്ചു വനിതാ രത്നങ്ങളായ എഴുത്തുകാരികളെ കൂടി ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലുകളിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ...

തുടർന്ന്  കാണുക 

ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന 
മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം അഞ്ച് 
  

ഓരോ മനുഷ്യരിലും ജന്മസിദ്ധമായി 
ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 

സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ 
ആ നിപുണതകളുടെ വൈഭവത്തോടെ അവർക്ക് ആ 
മേഖലകളിൽ പ്രാപ്തരാകുവാൻ സാധിക്കും... 

കായിക കളികളിലും കലയിലും  സാഹിത്യത്തിലും  
സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ  സാമർത്ഥ്യം പ്രകടമാക്കുന്നവരൊക്കെ 
ജന്മനാ രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം പ്രതിഭാവൈശിഷ്ട്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു
കൊണ്ട് ആയതിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ  ആണ് ...

അയർലണ്ടിൽ നിന്നും , ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അന്നും ഇന്നും 
മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവരിൽ അഞ്ചാറ് പേരുകൾ ഒഴിച്ച് 
നിറുത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും തന്നെ  പെരുമയുള്ള 
ആസ്ഥാന എഴുത്തുകാരൊന്നുമല്ല. വെറും ഭാഷാസ്നേഹികളായ  
എഴുത്തിൽ നിപുണത  തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  
ആംഗലേയ നാടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാസി  മലയാളികളാണ്.

ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലുകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് 
അത്തരത്തിലുള്ള വായനയേയും  എഴുത്തിനേയും കലകളേയുമൊക്കെ 
എന്നുമെന്നും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭാഷാസ്നേഹികളായ 
ഈ നാടുകളിൽ പ്രവാസി മലയാളികളായിരുന്നവരേയും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരതാമസമുള്ളവരേയുമാണ് ...

ആംഗ്ലേയ നാട്ടിലെ നൂറ് വർഷം പിന്നിടുന്ന മലയാളി എഴുത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ  -  ഭാഗം ആറ് 
ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ 
അനേകം മലയാളം ഭാഷാസ്നേഹികളും ഈ ആംഗലേയ ദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനായും , ജോലികൾക്കായും വന്ന ശേഷം നാട്ടിലേക്കും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങിലേക്കും തിരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ...

അതിൽ ധാരാളം മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തുകാർ 
ഈ നാട്ടിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പറ്റിയും ,  ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും , ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ  കുറിച്ചും , കായിക വിനോദങ്ങളെ  പറ്റിയും , പ്രകൃതിയുടെ രമണീയതകളും , മഞ്ഞു വീഴ്ച്ചയടക്കം  അങ്ങിനെയങ്ങിനെ പല സംഗതികളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കുന്ന അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ ഫോട്ടോകൾ സഹിതം  വിശദമായി തന്നെ അവരുടെ തട്ടകങ്ങളിൽ കൂടി വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ...

2008 മുതൽ 2014  വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാലു തവണ ഇവിടെയുള്ള മലയാളം ബ്ലോഗേഴ്സ്  ഒന്നിച്ച്  കൂടി ബ്രിട്ടനിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി 'ബിലാത്തി ബ്ലോഗ് മീറ്റു'കളും നടത്തിയിരുന്നു ...

ആ സമയത്ത്  ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും 
മലയളത്തിന് ഹരം പകർന്ന് മലയാളം ബ്ലോഗുലകത്തിൽ  എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ  താഴെ പറയുന്നവരാണ് -  ഒപ്പം അവരുടെ ബ്ലോഗ് സൈറ്റുകളും കൊടുക്കുന്നു ... 

മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള ശ്രീ: അലക്സ് കണിയാമ്പറമ്പലിന്റെ 
ബിലാത്തിമലയാളി , ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്ന  അരുൺ അശോകിന്റെ ഗുള്ളിബെൽ ട്രാവത്സ് , അശോക് സദന്റെ 
എന്റെ തിന്മകളും,നുണകളും പിന്നെ കുറച്ചുസത്യങ്ങളും , ലങ്കാഷയറിലുള്ള ഡോ:അജയ് എഴുതിയിട്ട   റിനൈസ്സത്സ്,
ജോഷി പുലിക്കോട്ടിലിന്റെ കവിതകൾ മാത്രമുള്ള മലയാളം കവിതകൾ ,
മാഞ്ചസ്റ്ററിലുള്ള കഥകളുടെ തട്ടകമായ ജോയിപ്പാന്റെ ജോയിപ്പാൻ കഥകൾ,
ക്നാനായി കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ കണിയാമ്പറമ്പിൽ അലക്സ് ഇറക്കുന്ന സ്നേഹസന്ദേശം , സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മുഴുവൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ യു.കെയിലെ ആ ഗ്രാമക്കാർ ഇറക്കുന്ന  നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈപ്പുഴദുരിതങ്ങളുടെ കഥകളുടെ അവകാശിയായ ലണ്ടനിലെ മേരികുട്ടി എന്ന  കല്ല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ മലർവാടി,
ബൂലോഗത്തെ ബ്ലോഗിണിമാരിലെ പുപ്പുലിയായ  ഇപ്പോൾ അയർലണ്ടിലുള്ള   കൊച്ചു ത്രേസ്യാകൊച്ചിന്റെ  കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ലോകം ,
നടൻ,സംഗീതജ്ഞൻ,എഴുത്തുകാരൻ എന്നിവയിലെല്ലാം നൈപുണ്യം തെളിയിച്ച മനോജ് ശിവയുടെ  സ്മൈൽ  ,
മനോജ് മാത്യു അവതരിപ്പികുന്ന  ആത്മാവിന്റെ പുസ്തകം ,
ലണ്ടനിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന മുരളീമുകുന്ദന്റെ ബിലാത്തിപട്ടണം ,
പ്രദീപ് ജെയിംസ് - ബെർമ്മിംങ്ങാം എഴുതുന്ന ചിരിയുടെ നന്മപടർത്തുന്ന ഒരു ദേശം  ,  നർമ്മവിശേഷങ്ങളുമായി കോവെണ്ട്രിയിൽ നിന്നും പി.ദിലീപിന്റെ   ഡെയ് കെളെത്താതെ കെളെത്താതെചരിത്രസ്മരണകളും , മറ്റുകാര്യമായ കാര്യങ്ങളും നോർത്താംട്ടനിൽ ഇരുന്നെഴുതുന്ന അഡ്വ: സമദ് ഇരുമ്പഴിയുടെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഡയറി , ലണ്ടനിൽ നിന്നും വർണ്ണങ്ങൾ
ചാർത്തി ഭംഗി വരുത്തുന്ന എഴുത്തുമായി എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളുമായി സിയാ ഷമിൻ,  കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്ന  ന്യൂകാസിലുള്ള സീമ മേനോന്റെ കുഞ്ഞുകാര്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാട്ടി,
കലാകാരനായ സിജോ ജോർജ്ജിന്റെ  അരയന്നങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ,
ലിവർപൂളിലുണ്ടായിരുന്ന  ശ്രീരാഗിന്റെ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ ,
കവിതകളുടെ വീണമീട്ടിടുന്ന വിജയലക്ഷ്മിയുടെ  എൻ മണിവീണ ,
യാത്രാ വിവരണത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വർണ്ണനകളോടെ കോവെണ്ട്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന  വിഷ്ണുവിന്റെ വിഷ്ണുലോകം, ചേർക്കോണം സ്വാമിയെന്ന  പേരിൽ  മിസ്റ്റിക് ടോക്ക് 
എഴുതിയിരുന്ന രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരൊക്കെയാണ്  ആ സമയത്ത് സ്ഥിരം യു.കെ .ബ്ലോഗ് മീറ്റിൽ  പങ്കെടുത്തിരുന്ന ബിലാത്തി ബൂലോഗർ ...


അവസാനം ഇവിടെ കാണാം 


സോഷ്യൽ അല്ലാതാകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തട്ടകങ്ങൾ ...! / Social Allaathakunna Social Media Thattakangal ... !

അനേകായിരം പേർ ആഗോളപരമായി തന്നെ എന്നുമെന്നും കടന്ന് വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ആകൃഷ്ടമായ ഒരു ഇടമാണ് ഇന്റർ...